Bảo tồn GEN
Minimize
  
Dự án Quốc tế
Minimize
  
Website liên kết
Minimize

 


  
Đề tài đã triển khai trong năm học 2012-2013
Minimize

STT

Mã số, tên chương trình,

đề tài, dự án

Cán bộ chủ trì

Thời gian

(BĐ-KT)

Cơ quan

chủ trì

Kinh phí

Nội dung

Tiến độ,

kết quả

1

 

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin trong bảo quản thực phẩm

Nguyễn Văn Duy

2012-2013

ĐHNT

600tr

-Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin

-Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng

-Thu nhận và nghiên cứu tính chất hóa lý của dịch bacteriocin

Đang thực hiện

2

Nghiên cứu công nghệ vi nang bao gói dầu gấc tinh chế đạt tiêu chuẩn thực phẩm. Mã số KC07-TN04/11-15

Trần Hải Đăng

2011-2012

Viện CNSH&MT

750tr

Nghiên cứu công nghệ vi nang bao gói dầu gấc tinh chế

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới dùng để sản xuất probiotics phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất tôm hùm ở Việt Nam”, mã số B2011-13-02

Phạm Thu Thủy

2011-2013

Viện CNSH&MT

590tr

Nghiên cứu quy trình đông khô các vi khuẩn probiotics

Đang thực hiện, chuẩn bị nghiệm thu

4

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam

Đặng Thúy Bình

2013

ĐHNT

170Tr

- Bảo tồn và lưu giữ các loài ốc cối, trai tai tượng và cá ngựa

- Xác định thông tin di truyền các đối tượng nghiên cứu

- Tư liệu hóa nguồn gen

Đang thực hiện,

5

Triển khai vận hành, đánh giá và nâng cao hiệu suất xử lý của mô hình xử lý sinh học kị khí trên nước thải Phòng thí nghiệm Trường Đại học Nha Trang và nước thải chế biến thủy sản nhà máy Nha Trang Fisco”, mã số TR2012-17-13

Ngô Phương Linh

2012

Viện CNSH&MT

45tr

Tiếp tục các nội dung theo đăng ký

Đang thực hiện, chuẩn bị nghiệm thu

6

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu khả năng sản xuất beta caroten một số chủng vi tảo biển

 

Nguyễn Thị Hải Thanh

2012-2013

ĐHNT

40Tr

Tuyển chọn và phân lập các chủng vi tảo có khả năng sinh beta caroten

Đã nghiệm thu đạt loại khá

7

Hợp phần nghiên cứu dự án EU

Đặng Thúy Bình

2013 – 2015

 

500T

Nghiên cứu KST gây hại cho người trên cá tra

Đang thực hiện

8

Đề tài nhành về an toàn sinh học chim yến

Ngô Đăng Nghĩa, Đặng Thúy Bình

2012-2013

 

 

NGhiên cứu an toàn sinh học chim yến

Đang thực hiện

9

Cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học (bioencapsulation) và ứng dụng của nó trong lĩnh vực sinh học - thực phẩm tại Việt Nam. Mã số đề tài 14/2012/HĐ-HTQTSP

Trần Hải Đăng, CTV

 

 

 

 

 

 

Hoàn thiện công nghệ sản thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông (Panulirus ornatus) và tôm hùm xanh (Panulirus homarus) , Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Mã số KC.06/11-15

Đỗ Lê Hữu NaM