Đề tài triển khai trong năm 2016
Minimize

ĐÈ TÀI DỰ ÁN CÁC CẤP

STT

Mã số, tên chương trình,

đề tài, dự án

Cán bộ chủ trì

Thời gian

(BĐ-KT)

Cơ quan

chủ trì

Dự án quốc tế

1

PEER 2-7: Conservation Genetics for Improved Biodiversity and Resource Management in a Changing Mekong Delta

TS. Đặng Thúy Bình

2013-2015

Trường Đại học Nha Trang

2

PEER 3-100: Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network, PEER

TS. Đặng Thúy Bình

2014-2017

Trường Đại học Cần Thơ

3

EU- Parasite risk assessment with integrated tools in EU fish production value chains

TS. Đặng Thúy Bình

2013-2016

Trường Đại học Nha Trang

4

NORHED - Incorporating Climate Change into Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management in Sri Lanka and Vietnam

TS. Đặng Thúy Bình

2014-2019

Trường Đại học Nha Trang

5

Erasmus Plus, EU - Higher education student and staff mobility between Vietnam and Czech Republic

TS. Đặng Thúy Bình

2015-2017

Trường Đại học Nha Trang

Đề tài cấp NN/Bộ/Tỉnh

6

Đánh giá hiện trạng môi trường và các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Ths. Nguyễn Thanh Sơn

5/2015
- 5/2017

Sở KHCN Phú Yến

7

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam. Mã số B2015-13-10GEN

TS. Đặng Thúy Bình

1/2015
- 12/2015

Trường Đại học Nha Trang

8

Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học và sinh học phân tử Mã số 106-YS.04-2014.40

TS. Nguyễn Văn Duy

2015-2017

Trường Đại học Nha Trang

9

Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) trên rong sụn (Kappaphycus  alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận - B2016- TSN-01

Ths. Khúc Thị An chủ trì

2015-2017

Trường Đại học Nha Trang

10

Nghiên cứu đa dạng sinh học nấm phù du ở vùng ven biển Khánh Hòa dựa trên cách tiếp cận phụ thuộc và độc lập nuôi cấy, mã số 106-NN.02-2016.70, 2017-2020, do quỹ Nafosted tài trợ

TS. Phạm Thu Thủy

2016-2017

Trường Đại học Nha Trang

Đề tài cấp trường

11

Phân lập, tuyển chọn chủng giống nấm men ứng dụng sản xuất đồ uống nước xoài lên men Mã số: TR2015-13-04

Ths. Nguyễn Thanh Hải

5/2015
- 5/2016

Trường Đại học Nha Trang

12

Đề tài cấp trường: Xây dựng quy trình thu nhận chế phẩm từ rong lục võng Ulva reticulata bổ sung vào phân bón hữu cơ nâng cao năng suất rau xanh

Ths. Văn Hồng Cầm

5/2016
- 5/2017

Trường Đại học Nha Trang

Công tác viên

13

Nghiên cứu di truyền và an toàn sinh học chim yến thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam. Chủ trì đề tài nhánh

TS. Đặng Thúy Bình

2014-2017

 Công ty TNHH 1 TV Yến sào Khánh Hòa

14

Khai thác và phát triển nguồn gen cua hoàng đế (Ranina ranina): Cộng tác viên

TS. Đặng Thúy Bình

2012-2016

 Viện NC NTTS III

15

Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ”-

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy/Ths. Lê Nhã Uyên

2015-2017

Phân viện Thú y Miền Trung

16

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm - KC.07.11/11-15 

Ths. Phạm Thị Lan

2015-2017

Trường Đại học Nha Trang

17

Nghiên cứu quá trình ôxy hóa lipid và acid béo của sản phẩm cá bớp (Rachycentron canadum) phi lê trong chế biến và bảo quản đông lạnh” Mã số: B2014-13-11.

Ths. Nguyễn Thị Kim Cúc

2014-2016

Trường Đại học Nha Trang

18

Hợp tác nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giám sát sử dụng mạng cảm biến không dây trong kiểm soát chất lượng và tiết kiệm năng lượng cho chuỗi hậu cần thủy sản lạnh, Đề tài Nghị định thư

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

2014-2016

Trường Đại học Nha Trang

19

Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm để ứng dụng trong nông nghiệp

ThS. Nguyễn Công Minh

2014-2017

Trường Đại học Nha Trang