ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Minimize
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP CAO HỌC

+ Công nghệ vi sinh hiện đại
+ Kỹ thuật các quá trình sinh học
+ Kỹ thuật phân tích chẩn đoán phân tử
+ Công nghệ protein tái tổ hợp
+ Nhiên liệu sinh học biển
+ Công nghệ probiotic trong thực phẩm và thủy sản
+ Độc tố sinh vật biển
+ Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải
+ Công nghệ sinh học thực phẩm
+ Công nghệ sản xuất vaccine
+ Công nghệ sinh học rong biển
+ Công nghệ sinh học dược
+ Công nghệ enzyme trong thực phẩm và thủy sản 
  + Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật
 + Phát triển sản phẩm CNSH


CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC

+ Công nghệ sản xuất vắc xin + Chẩn đoán bệnh phân tử + Công nghệ sinh học thực phẩm + Công nghệ vi sinh + Công nghệ gen + Công nghệ lên men + Thực hành Công nghệ lên men + Marketing sản phẩm công nghệ sinh học + Thực hành công nghệ sinh học thực vật + Thực hành kỹ thuật trồng nấm (ĐH) + Công nghệ sinh học thực vật + Kỹ thuật trồng nấm + Thực tập tốt nghiệp 2019 + Công nghệ probiotic + Công nghệ sinh học biển + Nhập môn công nghệ sinh học + Thực hành công nghệ probiotic + Công nghệ protein enzyme + Thực hành công nghệ protein enzyme + Công nghệ sinh học môi trường (MT) + Công nghệ sinh học trong bảo quản chế biến thực phẩm (399)
+ Công nghệ sinh học trong BQ & CB TP (358) + Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm
+ Tiếng anh cho Sinh học
+ Polymer sinh hoc biển + Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học + Công nghệ sinh học động vật + Thực hành Công nghệ vi sinh + Thực hành Công nghệ sinh học động vật + Thực hành công nghệ gen + Công nghệ lên men thực phẩm (dành cho ngành CNTP)
+ Thực hành công nghệ lên men thực phẩm (dành cho ngành CNTP) (SPT375) + Phương pháp nghiên cứu khoa học
+ Chuyên đề tốt nghiệp

         CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG

+ Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật + Thực hành Nuôi cấy mô tế bào thực vật + Kỹ thuật trồng nấm (CĐ) Thực hành kỹ thuật trồng nấm (CĐ) + Xét nghiệm sinh học phân tử