Bộ môn Công nghệ sinh học
Minimize

1) Van Duy Nguyen, Ha Hung Chuong Nguyen (2015): Molecular screening of Azurin-like anticancer bacteriocins from human gut microflora using bioinformatics. Proceedings of 3rd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications - ICCSAMA 2015, In: H.A. Le Thi et al. (eds.), Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing 358, ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-17995-7, Springer, pp. 219-229. (Xếp hạng ISI Proceedings)

2) Thu Thuy Pham, Thi Hong Nhi Ho, Van Duy Nguyen (2014): Screening for bacteriocin-like antimicrobial activity against shrimp pathogenic vibrios and molecular identification of marine bacteria from otter clam Lutraria philippinarum. Thai Journal of Veterinary Medicine, 44(3): 345-353. (Xếp hạng tạp chí SCIE)

3) Nguyen Thi Thanh Tra, Nguyen Van Duy (2014): Biodiversity of major bacterial groups in association with agarwood (Aquilaria crassna) in Khanh Hoa province, Vietnam. Journal of Vietnamese Environment (Dresden University of Technology, Germany, ISSN 2193-6471), 6(2): 132-137.

4) Nguyễn Văn Duy, Trần Vũ Đình Nguyên (2015): Xây dựng quy trình đông khô vi khuẩn Bacillus nhằm bổ sung vào thức ăn nuôi hải sản. Tạp chí Công nghệ sinh học, 13(1).

5) Nguyễn Thị Kim Cúc, Kazutada Watanabe, Manabu Toyoshima, Yasushi Shimoda.  2014. Tạo dòng và biểu hiện phân đoạn của gen DFNB59 mã hóa cho Pejvakin của người ở vi khuẩn Escherichia coli". Tạp chí Sinh học, Tập 36, số 1se,

6) Van Tang Nguyen, Ngoc Minh Quynh Pham, Quan Van Vuong, Michael C. Bowyer, Ian A. van Altena., Christopher J. Scarlett. 2014. Phytochemical Retention and Antioxidant Capacity of Xao Tam Phan (Paramignya trimera) Root as Prepared by Different Drying Methods, Taylor and Francis Journal. In press

  
Bộ môn Sinh học
Minimize

1) Nguyễn Thị Hà Trang, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Đắc Kiên. 2015. Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus textile) ở vùng biển Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2) Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Châu Mỹ Linh. 2014. Nghiên cứu di truyền quần thể của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Trung và Nam bộ, Việt Nam. Tạp chí sinh học 2014, 36 (1 se): 189-194

3) Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Bảo Châu, Trần Kim Lý. 2014. Nghiên cứu di truyền quần thể cá trích loài Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 tại vùng biển Việt Nam. Tạp chí sinh học 2014, 36 (1 se)): 180-188

4) Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, ĐàoThị Hàn Ly, Phạm Thị Diệu Anh. 2014. Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên cá tra (Pangasianodon hypophthanus Sauvage 1878) bằng phương pháp hình thái và di truyền. Tạp chí sinh học 2014, 36 (1 se):138-144.

5) Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên, Lê Thị Thu Hà, Trần Quang Sáng, Nguyễn Đắc Kiên. 2014. Xác định ấu trùng sán lá song chủ (metacercariae) ký sinh trên một số loài cá dựa vào đặc điểm hình thái và di truyền. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy sản (2014)(2): 15-23.

6) Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh, Thái Thị Lan Phương. 2014. DNA barcoding một số loài cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy sản (2014) (1): 123-131.

7) Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Phan Dũng. 2014. Nghiên cứu cấu tạo tuyến nọc độc và mô hình hóa cấu trúc không gian 3D bậc 3 của protein độc tố loài ốc cối Conus tesulatus. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy sản (2014)(1): 245-251.

  
Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Minimize

1) Phan Văn Út, Nguyễn Đắc Kiên, Trần Vỹ Hích (2014). Ảnh hưởng của thức ăn và khẩu phần cho ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá dìa giống (Siganus guttatus, Bloch 1787). Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Số 4/2014: trang 71-76

  
Hội thảo khoa học
Minimize

1) Đặng Thúy Bình, Vũ Dặng Hạ Quyên, Nguyễn Thị Anh Thư, Trương Thị Oanh, 2014. Population genetics for marine resource conservation in Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững lần hai, Hải Phòng 11/2014.

2) Đặng Thúy Bình, Đoàn Vũ Thịnh. 2014.  Web Gis trong nghiên cứu đa dạng sinh học Đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng Gis toàn quốc 2014: Thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. Cần Thơ tháng 11/2014.

3) Dang Thuy Binh, Arne Levsen, Vu Dang Ha Quyen.. 2014.  Zoonotic trematode parasites of two cultured fish species in Vietnam; implications for epidemiology. Ký yếu hội thảo DAA9. HCMC 11/2014.

4) Dang Thuy Binh, Arne Levsen, Nguyen Nguyen Thanh Nhon, Vu Dang Ha Quyen, Tran Quang Sang.. 2014. Phylogeny of zoonotic parasites in fresh and brackish water fish in Vietnam. Ký yếu hội thảo DAA9. HCMC 11/2015).

 5) Dang Thuy Binh, Arne Levsen, Tran  Quang Sang, and Dang Nguyen Anh Tuan. 2015. Comparative Parasite Fauna on Culture and Wild Pangasianodon Hypophthalmus in Vietnam, Implication for Habitat and Diet. Kỷ yếu hội thảo BEFE 2015. Singapore 5/2015.

 6) Truong Thi Oanh, Vu Dang Ha Quyen, and Dang Thuy Binh. 2015. Phylogenetic Relationships of Snappers (Lutjanidae) and Emperors (Lethrinidae) in Vietnam Based on Mitochondrial DNA Sequences. Kỷ yếu hội thảo BEFE 2015. Singapore 5/2015.

7) Đặng Thúy Bình, Đoàn Vũ Thịnh. 2015. WebGIS for Reef Fishes Biodiversity at Nha Trang and Cam Ranh Bays in Khanh Hoa Province, Vietnam.  Kỷ yếu hội thảo BEFE 2015. Singapore 5/2015.

8) Vu Dang Ha Quyen, Thai Thi Lan Phuong, Truong Thi  Oanh, Tran Linh Thuoc, and Dang Thuy Binh. 2015. Phylogenetic Relationships of Freshwater Fish in Vietnamese Mekong. Kỷ yếu hội thảo BEFE 2015. Singapore 5/2015.

9) Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh, Dang Nguyen Anh Tuan .Digenean diversity in reef fish at Khanh Hoa Province, Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

10) Dang Nguyen Anh Tuan, Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh. 2015.
.  Parasitic species composition of goatfish (Parupeneusspp) in NhaTrang Bay, Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

11)Ngo Dang Nghia, Dang Thuy Binh, Nguyen Bao,
Nguyen Thi Anh Thu, Lam Thanh Hung. 2015. Conus snails: a new source for biomedicine and Neuroscience in Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

12) Le Huu Hoang, Dang Thuy Binh, Nguyen Thi Anh Thu, Luong Cong Binh. 2015. Population genetics of white-nest swiftlet Aerodramusfuciphagus. in Vietnam using genomic and mitochondrial markers. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

 13) Truong Thi Oanh, Doan Vu Thinh, Dang Thuy Binh. 2015. Distribution and phylogeny of snappers (Lutjanidae) based on mitochondrial DNA sequences. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

14) Thai Thi Lan Phuong, Truong Thi Oanh, Vu Dang Ha Quyen, Dang Thuy Binh. 2015. Goby species diversity in VietNam based on morphological and genetic characters, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

15) Vu Dang Ha Quyen, Le Thi Nhan , Truong Thi Oanh,  Doan Vu Thinh, Kent Carpenter, Tran Linh Thuoc, Dang Thuy Binh. 2015.  SNPS Discovery for pupolation genetics of balackhand paradise (Polynemus milanochir, Bleeker 1852) in Mekong Delta.  Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

16) Vu Dang Ha Quyen, Truong Thi Oanh, Dang Thuy Binh. 2015. The Phylogeny of Pangasius species in Vietnam based on morphologic and genetic characters. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT biển, Nha Trang 6/2015.

17) Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Anh, Đào Thị Ngà, Bùi Vĩnh Đại, Nguyễn Thị Thu Nga. 2015. Process of environmental water quality in O Loan lagoon, Phu Yen province in 2015”. Hội thảo quốc tế về CNSH&MT biển, 12-13/6/2015

18) Trần Nguyễn Vân Nhi, “Tối ưu hóa qui trình xử lý nước ngầm dùng cho nhà máy sản xuất đá cây tại phường Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang”, Tạp chí hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy, 9/2014.

19) Trần Nguyễn Vân Nhi, Trần Huy Cường, Nguyễn Văn Hân, “Xây dựng quy trình tiền xử lý nước thải của quá trình sản xuất chitin – chitosan từ phế liệu tôm trước khi đưa vào hệ thống xử lý sinh học”, Tạp chí hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy, 9/2014.

20) Trần Nguyễn Vân Nhi, Trần Đình Văn, “Xây dựng phương pháp xử lý keo tụ - tạo bông cho hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Long Sinh thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa”, Tạp chí hội nghị Quốc tế về Công nghệ sinh học biển và môi trường, 6/2015.

21) Nguyen Ngoc Thanh. 2015. Wastewater treatment in a hybrid biological reactor (HBR): effects of hydraulic retention time and oxygen supply on TN removal and nitrification” tại Hội nghị Khoa học Quốc tế về “Marine Biotechnology and Environment” 6/2015.

22) Nguyen Ngoc Thanh. 2015. “Isolation and extraction of alginate lyase from soil bacteria” tại Hội thảo Quốc tế về “Biomaterials and Biofuels, Clean Technology”, Hàn Quốc, 3/2015

22) Nguyen Van Duy (2014): Development of pharmabiotics as antibiotic alternatives for seafood security and marine aquaculture health: two cases of study in Vietnam.6th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, Udon Thani, Thailand, 17-19/12/2014.

24) Nguyen Van Duy (2014): Marine bacteriocin-producing Proteus andKlebsiella strains with the potential for the production of safe probiotics and immunostimulants against enteric pathogens. Vaccines 2014, London, UK, 20-22/10/2014.

25) Khúc Thị An,  Văn Hồng Cầm,  Nguyễn Thị Quỳnh Callus induction and filament regeneration of Kappaphycusalvarazil collected from KhanhHoa province by tissue culture. Hội thảo CNSH và MT biển, 6/2015

26) Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Hà Hùng Chương, 2015. Computer-aided screening of Azurin-like anticancer bacteriocins from human gut microbiome. Hội thảo CNSH và MT biển, 6/2015