Giới thiệu
Minimize

Viện CNSH&MT hoạt động dưới sự lãnh đạo của chi bộ, bên cạnh đó còn có các tổ chức đoàn thể hỗ trợ các hoạt động phong trào cũng như đời sống, tâm tư tình cảm của cán bộ viên chức là sinh viên như Công đoàn, Chi đoàn giáo viên, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. 

Chi bộ hoạt động rất tích cực và đoàn kết, hàng năm Viện kết nạp được tư 1-3 Đảng viên mới từ các cán bộ viên chức và các sinh viên  ưu tú. Công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ, có tinh thần đoàn kết va hỗ trợ nhau trong học tập nghiên cứu và đời sống tinh thần. Chi đoán giáo viên và Đoàn thanh niên luôn đi đầu trong các phong trào, tổ chức nhiều hoạt động hữu ích cho sinh viên như Câu lac bộ tiếng Anh, tham gia làm sạch môi trường, các giải bóng đá giao hữu.