Đề tài dự kiến triển khai trong năm 2013
Minimize

TT

Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án

Cán bộ chủ trì

Thời gian

Cơ quan

chủ trì

Kinh phí

Nội dung

1

Đè tài cấp tỉnh: Đánh giá hiện trạng môi trường và các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Nguyễn Thanh Sơn

5/2013– 5/2015

Sở KHCN Phú Yên

940

Điều tra, đo đạc phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến môi trường đầm Ô Loan

2

Nghiên cứu công nghệ chế biến bột đạm thủy phân

từ hải sâm huyết (Thelenota ananas) định hướng dùng làm thực phẩm

 

Nguyễn Minh Quỳnh

2013-1014

 Trường Đại học Nha Trang

45

- Nghiên cứu phương pháp xử lý mùi tanh của nguyên liệu hải sâm

- Nghiên cứu chế độ thủy phân hải sâm bằng enzyme

- Nghiên cứu phương pháp làm khô bột hải sâm

- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bột đạm thủy phân từ hải sâm

 

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh hình thái trong nhân giống loài rong sụn (Kappaphycus alvarezii) bằng phương pháp nuôi cấy mô

Khúc Thị An

2013-2014

Trường Đại học Nha Trang

45T

- Nghiên cứu qui trình khử trùng các mẫu rong giống

- Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên sự tạo chồi

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hoà sinh trưởng lên quá trình nhân nhanh cụm chồi

4

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy Nannochloropsisoculata trong môi trường lỏng nhằm thu lipid, định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học

Phạm thị Mai

2013-2014

Trường Đại học Nha Trang

45T

- Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy N. Oculata-

Thu sinh khối tảo và xác định hàm lượng lipid trong vi tảo ứng với điều kiện nuôi cấy

- Tách chiết lipid từ sinh khối theo phương pháp Bligh và Dyer

-Nuôi N. oculata trong điều kiện tối ưu đã nghiên cứu

5

Đề tài cấp bộ: Bảo tồn và lưu giữ nguồn Gen các loài ốc cối (Conus spp.) và trai tai tượng (Tridacna spp.) ven biển Trung  và Nam Bộ, Việt Nam. Nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen. 2011

Đặng Thúy Bình

2013

Trường Đại học Nha Trang

280T

- Khảo sát thu thập nguồn gen ốc cối, trai tai tương

- Nghiên cứu mối quan hệ phát sinh loài ốc cối

- Nghiên cứu đa dạng di truyền trai tai tượng theo sự cách ly địa lý

6

Dự án EU: Parasite Risk Assessment with Integrated Tools in EU fish  production value chains”

Đặng Thúy  Bình

2013-2016

Trường Đại học Nha Trang

527T

Khảo sát sự hiện diện của ấu trung nang của sán lá song chủ tại các mô hình nuôi và sản phẩn phile xuất khẩu của cá tra, cá basa Việtnam

7

Dự án PEER: Conservation genetic for improve biodiversity and resource management in changing Mekong Delta

Trường Đại học Nha Trang

1300T

Ứng dụng ký thuật giả trình tự thế hệ mới trong nghiên cứu di truyền quần thẻ cá ĐBSCL

8

Đè tài cấp bộ: Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn biển sinh bacteriocin dùng làm thuốc đa năng trong nuôi trồng hải sản

Nguyễn Văn Duy

2012-2014

Trường Đại học Nha Trang

- Phân lập và tuyển chọn các vi khuẩn biển sinh bacteriocin

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học, định danh các vi khuẩn này

- Nghiên cứu tính chất của các bacteriocin

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử

9

Đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm

Trần Hải Đăng

Trường Đại học Nha Trang

                

Ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang trong các hợp chát thiên nhiên có hoạt tinh sinh học trong sản xuát thực phẩm