Video Viện
Minimize
  
Dự án Quốc tế
Minimize
  
Số lượt truy cập
Minimize
Bộ đếm
  
 
Minimize

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường - Trường Đại học Nha Trang hiện tại có 3 bộ môn chuyên ngành phụ trách đào tạo chuyên ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ Kỹ thuật Môi trườngBộ môn Công nghệ sinh học

Bộ môn Sinh học

Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường