Đề tài dự án
Minimize

Cấp nhà nước, bộ, tỉnh

Năm 2014 – 2015

Cộng tác viên đề tài Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Connus spp), trai tai tượng (Tridacna spp) và cá ngựa (Hippocampus spp) ven biển Nam trung bộ, Nam bộ Việt Nam. (2013; 2014; 2015), ThS Nguyễn Đắc Kiên.

Incorporating climate change into ecosystem approaches to fisheries and aquaculture management in Sri lanka and Vietnam QZA-0485 SRV-13/0010 (2014 – 2018), Ngô Đăng Nghĩa Head of component

Năm 2013 – 2014

Đánh giá hiện trạng môi trường và các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chủ nhiệm ThS Nguyễn Thanh Sơn và CTV thực hiện 2013 – 2016

Hợp phần nghiên cứu Dự án EU – Đánh giá mức độ nhiễm ký sinh trùng bằng các phương pháp kết hợp trong các sản phẩm cá nhập vào EU (2013 – 2017).  Dự án hợp tác nghiên cứu với nươc ngoài.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm, chủ nhiệm ThS Trần Hải Đăng và CTV

Cộng tác viên Dự án VLIR,“Phân tích và đánh giá các nguồn thải nitơ vào đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Thời gian thực hiện : 1/2014 – 9/2014, Trần Thị Tâm

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài cá ngựa và tôm biển ven biển Nam Trung Bộ (Khánh Hòa và Phú Yên) 2004 – 2007, TS Ngô Đăng Nghĩa

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.) và trai tai tượng ven biển Nam Trung Bộ (Khánh Hòa và Phú Yên) 2008 – 2011, TS Ngô Đăng Nghĩa

An toàn thực phẩm của các sản phẩm nuôi trồng 2004 – 2007 (NORAD), TS Ngô Đăng Nghĩa và CTV

Đánh giá hiện trạng môi trường nền giai đoạ chuẩn bị cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (2012 – 2014), Nguyễn Thanh Sơn và CTV

Năm 2012 – 2013

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học (bioencapsulation) và ứng dụng của nó trong lĩnh vực sinh học - thực phẩm tại Việt Nam, chủ nhiệm ThS Trần Hải Đăng và CTV

Cộng tác viên đề tài Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn biển sinh bacteriocin dùng làm thuốc đa năng trong nuôi trồng hải sản, Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

Cộng tác viên đề tài Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, xây dựng qui trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787) tại Khánh Hòa (2012 – 2015). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Khánh Hoà, Nguyễn Đắc Kiên.

Năm 2011 – 2012

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi nang để bao gói dầu gấc tinh chế đạt tiêu chuẩn thực phẩm thuộc, chủ nhiệm ThS Trần Hải Đăng và CTV

Cấp trường

Năm 2011 – 2012

- Nghiên cứu nhiệt phân bao nylon phế thải thành nhiên liệu lỏng, chủ nhiệm PGS TS Ngô Đăng Nghĩa và CTV

- Triển khai vận hành, đánh giá và nâng cao hiệu suất xử lý của mô hình xử lý sinh học kị khí trên nước thải Phòng thí nghiệm Trường Đại học Nha Trang và nước thải chế biến thủy sản nhà máy Nha Trang Fisco, chủ nhiệm Ngô Phương Linh và CTV

- Xây dựng quy trình tiền xử lý nước thải của quá trình sản xuất chitin – chitosan từ phế liệu tôm trước khi đưa vào hệ thống xử lý sinh học, chủ nhiệm Trần Nguyễn Vân Nhi và CTV.

Năm 2010 – 2011

- Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ xử lý nước thải phòng thí nghiệm tại trường Đại học Nha Trang, chủ nhiệm Trần Nguyễn Vân Nhi và CTV.

  
Kỷ yếu hội thảo, hội nghị
Minimize

Hoàng Ngọc Huyền, Trần Thanh Thư 2017, ‘Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn thành phố Nha Trang tỉnh Khành Hoà’, trong            Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của Giảng viên, Nha Trang, 20/5/2017, Trường Đại học Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, pp.181-189.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Trọng Lịch 2017, “Nghiên cứu ứng dụng cỏ vetiver để xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp Lương Hòa (Nha Trang – Khánh Hòa)”, trong    Kỷ yếu Hội thảo khoa học:Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của Giảng viên, Nha Trang, 20/5/2017, Trường Đại học Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, pp.160-169.

Tran Nguyen Van Nhi, Nguyen Tan Phong, Coagulation Of Chitin Producing Wastewater From Shrimp Scrap By Chitosan, the 5th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry 2017, HoChiMinh City, Vietnam, May 16–20, 2017.

Tran Nguyen Van Nhi, TrangSyTrung, Nguyen Tan Phong, Characteristic of chitin producing waste streams from shrimp scraps and primary coagulation by chitosan, Extraction and application of bioactive compounds from shrimp by-products symposium, Nhatrang, Vietnam, March 15-16, 2017.

Tran Nguyen Van Nhi, Le Nguyen Cat Tuong, Nguyen Hoang Phong, Nguyen Tan Phong, Characteristics of chitin producing waste streams of traditional and innovative technology, The 3rd International Conference on Environmental Pollution, Restoration, and Management, QuyNhon, Vietnam, March 6-10, 2017.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2016, “Nghiên cứu sản xuất các axit béo dễ bay hơi (VFAS) từ tảo biển (L.japonica) thông qua quá trình lên men kỵ khí”, trong Hội thảo trẻ về CNSH & MT 2016, Viện CNSH&MT, ĐHNT, 5/2016, pp. 44.

Trần Thanh Thư 2015, ‘Nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng gió chạy máy sục khí hồ tôm thay thế guống đập chạy dầu tại Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa’, trong Báo cáo tóm tắt Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VI, Nha Trang, 12/10/2015, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, Nha Trang, Khánh Hòa, pp.35

Trần Nguyễn Vân Nhi, Trần Đình Văn, Xây dựng phương pháp xử lý keo tụ tạo bông cho hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Long Sinh thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa, Tạp chí hội nghị Quốc tế về Công nghệ sinh học biển và môi trường, 6/2015.

Nguyen Thi Ngoc Thanh, Pham Khac Lieu 2015, “Wastewater treatment in the hybrid biological reactor (HBR): effects of hydraulic retention time and oxygen supply on TN removal and nitrification”, trong International Conference on Marine Biotechnology and Environment, 12-13/6/2015, Nha Trang-Khanh Hoa, pp. 62.

Nguyen Huu Ngoc, Nguyen Thi Ngoc Thanh, Ngo Dang Nghia 2015, “Isolation and extraction of alginatelyase from soil bacteria”, trong International Conference on  Biomaterials and Biofuels, Clearn Technology, 3/2015, Buyeo, Korea, pp. 36.

Trần Nguyễn Vân Nhi, Tối ưu hóa qui trình xử lý nước ngầm dung cho nhà máy sản xuất đá cây tại phường Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, Tạp chí hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy sản, 9/2014.

Trần Nguyễn Vân Nhi, Trần Huy Cường, Nguyễn Văn Hân, Xây dựng quy trình tiền xử lý nước thải của quá trình sản xuất chitin – chitosan từ phế liệu tôm trước khi đưa vào hệ thống xử lý sinh học, Tạp chí hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy sản, 9/2014.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Tân 2013, “Nghiên cứu ứng dụng cỏ vertiver xử lý nước thải chế biến thủy sản tại khu công nghiệp Suối dầu”, trong Hội nghị Khoa học trẻ lần thức VIII-Đại học Khoa học- Đại học Huế, 16/11/2013, Tp.Huế, pp. 148-153.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Duy 2012,Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh bacteriocin từ cá chim vây vàng”, trong Hội nghị Khoa học về Công nghệ sinh học khu vực miền Trung và Tây Nguyên (BioHue 2012), 12/2012, Tp Huế.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Ngô Thị Tường Châu 2012,Khả năng phân giải tinh bột của các chủng vi khuẩn phân lập từ nước thải nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế”, trong Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ 3, 3/2012, Tp.Huế, pp. 154 – 159

Phan Minh Thụ, Nguyễn Đắc Kiên, Hoàng Xuân Thìn (2011). Xử lý NH3/NH4+ của nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng bằng Zeolite: Mô hình phòng thí nghiệm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, Hà Nội ngày 20-21 tháng 10, 2011. Pp 127-132.  NXB khoa học tự nhiên và công nghệ.

Nguyễn Đắc kiên (2011). Sự hình thành độc tố aflatoxin B1 trong điều kiện bảo quản thức ăn nuôi trồng thủy sản. Kỷ yếu Hội thảo Vấn đề môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hà Nội ngày 17-18 tháng 6 năm 2011. Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội.

Nguyễn Đắc Kiên, Phan Minh Thụ, Lê Nguyễn Na Uyên (2011). Đánh giá biến động muối dinh dưỡng trong ao nuôi hải sản. Kỷ yếu Hội nghị khoa học thủy sản lần thứ IV, Hồ Chí Minh ngày 16/12/2011, pp 116-124. Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đắc Kiên, 2012. Phương pháp phân tích độc tốaflatoxin B1 trong thức ăn thuỷ sản bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC), 2012. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ thuỷ sản toàn quốc lần thứ V. trường Đại học Nha Trang

Nguyen Thi Ngoc Thanh 2011, “Study on taxonomy, selection of genera of bacterium having a specific ability to disintegrate organic substance and application for shrimp pond wastewater treatment”, trong International conference on “Advanced Wastewater Treatment Technologies and the Potential of Phytoremediation Technology for Wastewater Treatment in Vietnam, 11/2011, Ha Noi, Viet Nam, pp. 103-109.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2011, “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải ao nuôi tôm”, trong Hội nghị SV & cán bộ trẻ NCKH toàn quốc ngành NTTS năm 6/2011, Nha Trang – Khánh Hòa, pp. 257 – 265.

  Phuong Linh Ngo, Phuoc Dan Nguyen, 2011, Pre-treatment for organic pollutants in water source by advanced oxidation processes, Conference Proceedings of Marine Biotechnology and Environment.

  
Bài báo trong nước
Minimize

Trần NguyễnVân Nhi, Lê Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Tấn Phong, Nghiên cứu đặc tính các dòng thải của quá trình sản xuất chitin theo phương pháp truyền thống và phương pháp cải tiến, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017.

Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Thị Anh, Hiện trạng NTTS và một số giải pháp phát triển bền vững tại đầm Ô Loan, Phú Yên”, Tạp chí khoa học công nghệ thuỷ sản tháng 9/2016.

Nguyễn Đắc Kiên, Tận dụng bùn thải ao nuôi tôm để sản xuất phân bón hữu cơ, 2016. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 32, số 1S 92016) 271 – 277.

Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Ngọc Anh, Bùi Vĩnh Đại, Đào Thị Ngà, Diễn biến chất lượng nước tại đầm Ô Loan, Phú Yên năm 2014”, Tạp chí khoa học công nghệ thuỷ sản tháng 6/2015.

Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phạm Khắc Liệu 2015, ”Wastewater treatment in a hybrid biological reactor (HBR): effects of hydraulic retention time and oxygen supply on TN removal and nitrification”, Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản (ISSN 1859-2252), số đặc biệt 12/2015, pp. 93-99.

Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus textile Linnaeus, 1758) ở vùng biển Khánh Hoà, 2015. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, pp 99-105 số 9/2015.

Xác định ấu trùng sán lá song chủ (metacercariae) ký sinh trên một số loài cá dựa vào đặc điểm hình thái và di truyền, 2014. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, pp 15-23 tập 2, 2014

Khả năng quang hợp cực đại của thực vật nổi và các tham số của quá trình quang hợp ở Cửa bé, Khánh Hòa, 2013. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, pp 191-196 số 02-2013.

Nghiên cứu sử dụng pepsin để tích hợp quá trình khử khoáng và khử protein –giải pháp rút ngắn thời gian và giảm thiểu lượng hóa chất trong sản xuất chitin, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, 2013

Nghiên cứu nhiệt phân bao bì chất dẻo phế thải thành nhiên liệu lỏng, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, 2013

Phương thức dinh dưỡng ốc cối (Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, 2012

Độc tố ốc cối ven biển Miền Trung Việt Nam: cấu tạo tuyến độc tố và đặc trưng về số lượng conopeptide, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, 2012

Khả năng hấp phụ NH3/NH4+ nước nuôi biển của zeolite, 2012. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 01, 2012.

Ngô Đăng Nghĩa, Nguyễn Thanh Sơn, Độc tố ốc cối ven biển miền trung Việt Nam: cấu tạo tuyến độc tố và đặc trưng về số lượng conopeptid, Tạp chí khoa học công nghệ thuỷ sản 9/2012.

Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Ngọc Thanh  2012, ”Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn biển sinh Bacteriocin từ ruột cá chim vây vàng”, Tạp chí Công nghệ sinh học (ISSN: 1811-4989), tập 10, 4A, 2012, pp.1053-1061

Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2012, ”Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải các ao nuôi tôm”, Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản (ISSN 1859-2252), số 1/2012, pp. 71-75.

Xây dựng cây phát sinh chủng loại phân tử của ốc cối Conus spp. ở vùng biển Nam trung bộ Việt Nam, Tạp chí khoa học công nghệ thuỷ sản 2011.

Sự đa dạng di truyền tôm sú (Penaeus môndon Fabricius 1798) tại khu vực Trung và Nam bộ. Tạp chí khoa học công nghệ thuỷ sản 2011.

Trần Nguyễn Vân Nhi, Tối ưu hóa quá trình xử lý nước thải phòng thí nghiệm bằng phương pháp keo tụ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Số4 (15)-2011.

Một số đặc điểm của sản phẩm cao lanh biến tính bởi nhiệt và axit, 2010. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, pp767-772 số 5S, 2010.

  
Bài báo quốc tế
Minimize

Ngô Đăng Nghĩa, Kinetics and Optimization of the Deproteinization by Pepsin in Chitin Extraction from White Shrimp Shell, Journal of Chitin and Chitosan Science, 2014

Ngô Đăng Nghĩa, High accuracy mass spectrometry comparison of Conus Bandanusand Conus marmoreusvenoms from the South Central Coast of Vietnam, Toxicon, 2013

Ngô Đăng  Nghĩa, Trang Sỹ Trung, Nguyễn Thanh Sơn, Lunedstad Bjorn, Heavy Metals in the Farming Environment and in some Selected Aquaculture Species in the Van Phong Bay and Nha Trang Bay of the Khanh Hoa Province in Vietnam, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 9/2008.