VIỆN NC CNSH & MT THÀNH LẬP CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Vien CNSHMT 5/16/2012 10:54:40 PM
Ngày 1 tháng 4, 2012, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường đã ký các quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu và hợp tác đối ngoại. Đưa tin: Đặng Thúy Bình

Ngày 1 tháng 4, 2012, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ sin h học và Môi trường đã ký các quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu và hợp tác đối ngoại. Các nhóm được hình thành trên cơ sở Đề án Đẩy mạnh hoạt động Hợp tác đối ngoại trường Đại Học Nha Trang giai đoạn 2011-2016. Nhóm có trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hợp tác đối ngoại trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện NC CNSH & MT.

Nhóm hợp tác quốc tế Đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn lợi sinh học biển 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Trách nhiệm

          1       

Đặng Thúy Bình

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Nhóm trưởng

          2       

Ngô Đăng Nghĩa

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Nhóm phó

          3       

Trương Thị Thu Thủy

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Thư ký

          4       

Khúc Thị An

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

          5       

Nguyễn Thanh Sơn

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Thành viên

          6       

Văn Hồng Cầm

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

          7       

Nguyễn Thị Anh Thư

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

          8       

Lê Minh Hoàng

Khoa NTTS

Thành viên

          9       

Phạm Phương Linh

Khoa NTTS

Thành viên

        10     

Vũ Đặng Hạ Quyên

Khoa NTTS

Thành viên

        11     

Nguyễn Quốc Khánh

Viện KHCN Khai thác thuỷ sản

Thành viên

Nhóm hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về Biến đổi khí hậu và môi trường 

T

Họ và tên

Bộ môn

Trách nhiệm

1

Đặng Thúy Bình

Tổ NC&TKCN

Nhóm trưởng

2

Trần Quang Ngọc

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Nhóm phó – Thư ký

3

Ngô Đăng Nghĩa

Tổ NC&TKCN

Thành viên

4

Nguyễn Văn Duy

Công nghệ sinh học

Thành viên

5

Trần Nguyễn Vân Nhi

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Thành viên

6

Trần Hải Đăng

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Thành viên

Nhóm hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về Công nghệ sinh học biển 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Trách nhiệm

        12     

Nguyễn Văn Duy

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Nhóm trưởng

        13     

Lê Phương Chung

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Nhóm phó – Thư ký

        14     

Khúc Thị An

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

        15     

Phạm Thu Thủy

Bộ môn CNMT - Viện CNSHMT

Thành viên

        16     

Nguyễn Thị Hải Thanh

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

        17     

Ngô Đăng Nghĩa

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Thành viên

        18     

Lê Đình Đức

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

        19     

Văn Hồng Cầm

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

        20     

Nguyễn Thị Anh Thư

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

        21     

Vũ Ngọc Bội

Khoa Công nghệ thực phẩm

Thành viên

        22     

Nguyễn Anh Tuấn

Khoa Công nghệ thực phẩm

Thành viên

        23     

Mai Thị Tuyết Nga

Khoa Công nghệ thực phẩm

Thành viên

 Nhóm hợp tác trong nước về Công nghệ môi trường 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Trách nhiệm

        24     

Trần Quang Ngọc

BM CNMT - Viện CNSHMT

Nhóm trưởng

        25     

Phạm Thu Thủy

BM CNMT - Viện CNSHMT

Nhóm phó

        26     

Trần Nguyễn Vân Nhi

BM CNMT - Viện CNSHMT

Thành viên – Thư ký

        27     

Nguyễn Thanh Sơn

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Thành viên

        28     

Bùi Vân Khánh

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Thành viên

        29     

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

BM CNMT - Viện CNSHMT

Thành viên

        30     

Ngô Phương Linh

BM CNMT - Viện CNSHMT

Thành viên

        31     

Trần Yến Trang

BM CNMT - Viện CNSHMT

Thành viên

Nhóm hợp tác trong nước về Công nghệ vi sinh – hóa sinh phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi trường 

T

Họ và tên

Đơn vị

Trách nhiệm

        32     

Phạm Thu Thủy

BM CNMT - Viện CNSHMT

Nhóm trưởng

        33     

Nguyễn Văn Duy

BM CNSH - Viện CNSHMT

Nhóm phó – Thư ký

        34     

Nguyễn Thị Kim Cúc

BM CNSH - Viện CNSHMT

Thành viên

        35     

Tạ Thị Minh Ngọc

BM CNSH - Viện CNSHMT

Thành viên

        36     

Trương Thị Thu Thuỷ

Tổ NC & TKCN -  CNSHMT

Thành viên

        37     

Lã Nhã Uyên

BM CNSH - Viện CNSHMT

Thành viên

        38     

Lê Phương Chung

BM CNSH - Viện CNSHMT

Thành viên

        39     

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

BM CNMT - Viện CNSHMT

Thành viên

        40     

Lê Đình Đức

BM CNSH - Viện CNSHMT

Thành viên

        41     

Nguyễn Minh Trí

Khoa CNTP

Thành viên

        42     

Trần Văn Vương

Khoa CNTP

Thành viên

 Nhóm hợp tác trong nước về công nghệ tách chiết các hoạt chất sinh học từ phế liệu thuỷ sản và ứng dụng 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Trách nhiệm

        43     

Ngô Đăng Nghĩa

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Nhóm trưởng

        44     

Tạ Thị Minh Ngọc

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Nhóm phó – Thư ký

        45     

Nguyễn Thị Hải Thanh

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

        46     

Nguyễn Thanh Sơn

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Thành viên

        47     

Nguyễn Công Minh

Bộ môn CNSH -Viện CNSHMT

Thành viên

        48     

Đào Thị Ngà

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Thành viên

        49     

Nguyễn Thị Như Thường

Tổ NC&TKCN - Viện CNSHMT

Thành viên

 Nhóm hợp tác quốc tế trong đào tạo 

TT

Họ và tên

Bộ môn

Trách nhiệm

1

Ngô Đăng Nghĩa

Tổ NC&TKCN

Nhóm trưởng

2

Nguyễn Văn Duy

Công nghệ sinh học

Nhóm phó – Thư ký

3

Khúc Thị An

Công nghệ sinh học

Thành viên

4

Phạm Thu Thủy

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Thành viên

 

Trần Quang Ngọc

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Thành viên

 

Đặng Thúy Bình

Tổ NC&TKCN

Thành viên

 

Tạ Thị Minh Ngọc

Công nghệ sinh học

Thành viên

 


Các tin cùng thể loại
+ ĐỀ TÀI TIẾN SĨ: SỰ THÍCH ỨNG CỦA CÁ KHOANG CỔ VỚI VẬT CHỦ HẢI QUỲ: TỪ GÓC NHÌN DI TRUYỀN TỚI SINH LÝ HỌC.
+ GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH & MT THAM GIA WORKSHOP: KHẢO SÁT XÃ HỘI HỌC VỀ THU GOM VÀ TÁI CHẾ RÁC TẠI NHA TRANG 1-6.11.2019
+ VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI NGHỊ THỰC PHẨM CHÂU Á LẦN THỨ 15 (THE 15TH ASEAN FOOD CONFERENCE, AFC)
+ GIẢNG VIỆN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC HÓA HỌC, SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG – KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG”
+ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2019
+ NHÓM GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM GIA HỘI THẢO & WORKSHOP QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM GIA TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG HƯỚNG TỚI THƯƠNG MẠI HÓA
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
+ ĐÈ TÀI TIẾN SÍ: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ENZYME ĐƯỢC TÁCH CHIẾT TỪ XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG CẮT MẠCH POLYSACCHARIDE CỦA RONG BIỂN VÀ NHỮNG SẢN PHẨM SINH HỌC CỦA CHÚNG
+ GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH & MT THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO VỀ HẢI DƯƠNG HỌC VÀ AXIT HÓA ĐẠI DƯƠNG
+ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHITOSAN TRONG VI NHÂN GIỐNG LAN MOKARA
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THU MẪU TẠI LUANG PRABANG, LÀO
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA Hội THẢO KHOA HỌC TRẺ LẦN THỨ 10
+ GIẢNG VIỆN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO RỪNG NGẬP MẶN
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO NGƯ LOẠI HỌC CHÂU Á 2017
+ Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía Nam lần II năm 2011
+ THU MẪU YẾN NHÀ TẠI NHA TRANG
+ LỚP TẬP HUẤN VỀ KÝ SINH TRÙNG VÀ THU SWAB Ở LỚP LÔNG VŨ
+ THU MẪU SINH VẬT BIỂN Ở ĐẢO PHÚ QUỐC VÀ VỊNH NHA TRANG
+ THU MẪU YẾN ĐẢO VÀ YẾN NHÀ ĐỢT 2
+ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN CNSH & MT NĂM HỌC 2011 - 2012
+ CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA VIỆN CNSH & MT NĂM HỌC 2011 – 2012
+ Hai đề tài khoa học cấp Trường và hai đề tài khoa học cấp Bộ được nghiệm thu cơ sở tại Viện CHSH & MT- Trường Đại học Nha Trang
+ HỘI THẢO “SỬ DỤNG NẤM MEN TRONG THỰC PHẨM” (14/8/2012)
+ VIỆN CNSH & MT THAM GIA DỰ ÁN CT – PIRE
+ LỚP TẬP HUẤN VỀ KÝ SINH TRÙNG TRÊN ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN
+ ĐỀ TÀI NGHIỆM THU CẤP BỘ TẠI VIỆN CNSH & MT
+ THU MẪU SINH VẬT BIỂN TẠI CÙ LAO CÂU – BÌNH THUẬN
+ SINH VIÊN ĐOÀN VĂN TIẾN LỚP 50CNSH, MỘT TẤM GƯƠNG HAI TỐT “HỌC TẬP TỐT, RÈN LUYỆN TỐT”
+ SEMINAR KHOA HỌC THÁNG 10/2012
+ VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC KHU VỰC PHÍA NAM LẦN III
+ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI BẢO TỒN GEN
+ PHÁT HIỆN 3 LOÀI SÁN LÁ ĐƠN CHỦ MỚI THUỘC GIỐNG Pseudorhabdosynochus TRÊN CÁ MÚ
+ NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN QUẦN THỂ VÙNG BIỂN TRUNG VÀ NAM BỘ, VIỆT NAM
+ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ THĂM KHU RỪNG ĐƯỚC VĨNH THÁI – NHA TRANG
+ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN TẠI VIỆN CNSH & MT
+ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC TRẺ THỦY SẢN TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV
+ VIỆN CNSH&MT HỖ TRỢ HỌC SINH PHỔ THÔNG THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐẠT GIẢ NHẤT TOÀN QUỐC
+ VIỆN CHSH&MT TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHO HAI NGÀNH CNSH VÀ KTMT
+ VIỆN CNSH&MT NHẬN NGUỒN TAI TRỢ CỦA USAID VÀ NFS
+ NHÓM NGHIÊN CƯU ĐA DẠNG SINH HỌC VA BẢO TỒN THỰC HIÊN CHUYẾN THU MẪU TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN PEER
+ VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC
+ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI NGHỊ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APA) 2013
+ HỢP TÁC THỰC HIỆN KỸ THUẬT ezRAD GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC OLD DOMINION VÀ VIỆN CNSH&MT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC HỘI THẢO “CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU BIỂN”
+ SINH VIÊN LỚP 53CNSH VIỆN CNSH&M TỔ CHỨC SEMNA VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI THẢO BỆNH THỦY SẢN CHÂU Á LẦN THỨ 9 (DAA9)
+ TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VI SINH THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ THÁI LAN
+ CAN BỘ, SINH VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỌI THẢO KHOA HỌC KHỐI CÁC TRƯỜNG VIỆN TỈNH KHÁNH HÒA
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC THỦY SẢN TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ
+ HỘI THẢO UK – VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU VỚI STRESS PHI SINH HỌC
+ VIỆN CNSH&MT LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐAI HỌC AUBURN, HOA KỲ
+ VIỆN CNSH&MT LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐAI HỌC BANG MISSISSIPPI, HOA KỲ
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015
+ NGHIỆM THU 2 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
+ CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “TRUNG THU YÊU THƯƠNG 2015”
+ CÁN BỘ SINH VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỦY SẢN TOÀN QUỐC
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO LẦN THỨ 17 VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI AUSTRALIA
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI BIỂN BỀN VỮNG
+ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 57
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI THẢO NGƯ LOẠI HỌC CHÂU Á TẠI ĐÀI LOAN
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
+ Khởi nghiệp từ đam mê
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA DIỄN ĐÀN KHOA HỌC BIỂN ĐÔNG 2017
+ LÃNH ĐẠO VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI NGHỊ CHITIN/CHITOSAN CHÂU Á –THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 11
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN HỢP TÁC THU MẪU TẠI LÀO TRONG DỰ ÁN SÔNG XE KONG
+ NHÓM ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM DỰ HỘI THẢO BEFE-2015 Ở SINGAPORE
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO TẠI VIENTIANE, LAOS
+ THÀNH VIÊN NHÓM NC ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI THÁI LAN
+ NHÓM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG THU MẪU Ở SÔNG MEKONG TẠI VIỆT NAM VÀ CAM PU CHIA
+ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ IV
+ INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSERVATION GENETICS FOR MEKONG RIVER BASIN
+ VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC SINH HOẠT HỌC THUẬT VỚI CHUYÊN GIA ĐẾN TỪ MỸ VÀ NA UY
+ CÁN BỘ VIỆN CNSH&MT THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN”
+ GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO TẠI ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS, AUSTRALIA