ThongBao
Minimize

BUỔI CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ CỦA BÀ INO MAYU (TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC SEED TO TABLE, NHẬT BẢN
7/24/2020 4:47:15 PM

Viện CNSH&MT thông báo

 Thông tin buổi chia sẻ chuyên đề của bà Ino Mayu (Trưởng đại diện Tổ chức Seed to Table, Nhật Bản) tại trường ĐH Nha Trang.
- Thời gian: 8:30 - 10:45 ngày 01/8/2020 (Thứ bảy)
- Địa điểm: Hội trường số 1
- Nội dung:
+ Nông nghiệp hữu cơ và PGS (Hệ thống giám sát có sự tham gia).
+ Kinh nghiệm về Dự án Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ tại Đồng bằng sông Cửu Long.

CV của bà Ino Mayu