ThongBao
Minimize

HỘI THẢO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM & CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG
8/14/2020 9:38:11 AM

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện

Chủ đề: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM & CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

- Thời gian tổ chức: 7h15 ngày 19/8/2020
- Địa điểm: Phòng họp C2, Tòa nhà Viện CNSH&MT

Chương trình hội thảo

KÍnh mời cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên đến tham dự