ThongBao
Minimize

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 58CNSH
8/14/2020 9:02:40 AM

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

HỘI ĐỒNG 1

1.    Thành viên HĐ: PGS.TS. Nguyễn Văn Duy (chủ tịch); ThS. Lê Nhã Uyên (thư kí); ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc (uỷ viên)
2.    Thời gian: 7h30-17h ngày 17/8/2020
3.    Địa điểm: NDN-204
4.    Số lượng đồ án: 12 

HỘI ĐỒNG 2

1.    Thành viên HĐ: TS. Đặng Thuý Bình (chủ tịch); TS. Phạm Thị Minh Thu (thư kí); TS. Phạm Thu Thuỷ (uỷ viên)
2.    Thời gian: 7h30-17h ngày 17/8/2020
3.    Địa điểm: NDN-205
4.    Số lượng đồ án: 11 

Xem thông tin chi tiết tại đây


KÍnh mời các cán bộ,  giảng viên, học viên cao học và sinh viên quan tâm đến tham dự